Apel Federacji Konsumentów w sprawie unijnej reformy prawa autorskiego na Jednolitym Rynku Cyfrowym

Federacja Konsumentów, jako organizacja reprezentująca i chroniąca interesy konsumentów, zwraca się do polskich eurodeputowanych o wzięcie pod uwagę zastrzeżeń i negatywnych opinii dotyczących niektórych propozycji zawartych w Dyrektywie COM(2016)593, która ma regulować kwestię prawa autorskiego na Jednolitym Rynku Cyfrowym i która ma zostać poddana głosowaniu na posiedzeniu Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego 21 czerwca br.

Szczególnie niepokoi nas to, że nowe regulacje w znaczący sposób ograniczą dostęp do informacji w sieci, uniemożliwią swobodne dzielenie się nimi, co uderzy w podstawy nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego.

Nie zgadzamy się z propozycją Komisji Europejskiej, która w art. 11 Dyrektywy wprowadza nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy, co w rzeczywistości będzie oznaczało wprowadzenie tzw. podatku od linków. Naszym zdaniem uderzy to w interesy zwłaszcza konsumentów w całej Unii Europejskiej – ograniczy bowiem dostęp do informacji oraz prawo do dzielenia się nią. 

Pod znakiem zapytania stanie również prawo do wolnej konkurencji, ponieważ tak sformułowane przepisy będą w rzeczywistości sprzyjać jedynie największym wydawcom. Zagrożona zostanie przyszłość mniejszych wydawnictw i inicjatyw dziennikarskich czy start-upów, którzy nie będą w stanie uzyskać wszystkich licencji – od dużych wydawców – niezbędnych do zaistnienia na rynku.

Z kolei dla konsumentów Dyrektywa znacząco uniemożliwi swobodną komunikację w sieci poprzez ograniczenie możliwości udostępniania linków z oryginalnymi treściami np. w portalach społecznościowych czy blogach. Ograniczony zostanie też dostęp do wielu źródeł informacji różniących się od siebie np. światopoglądowo.

Chcemy również zauważyć, że z punktu widzenia naszych polskich interesów przyjęcie Dyrektywy w obecnym kształcie negatywnie wpłynie na konkurencyjność całego sektora związanego z nowoczesnymi technologiami, co odczują też polscy konsumenci. Dlatego w naszym wspólnym interesie jest, by Internet, który odgrywa podstawową rolę w gospodarce cyfrowej, pozostawał otwarty i dostępny dla wszystkich. Wszelkie próby sztucznego ograniczania dostępu do kontentu odbiją się na rozwoju innowacji.

Nasze zastrzeżenie budzi też art. 13 Dyrektywy, który wprowadza obowiązek filtrowania Internetu w celu ochrony praw autorskich, a także odpowiedzialność prawną dostawców usług internetowych za treści zamieszczane przez ich użytkowników. Tak skonstruowane przepisy wywołają nieprzewidywalne konsekwencje i szkody dla innowacyjnych przedsięwzięć funkcjonujących w sieci, a także całego rynku e-commerce. Dostawcy usług w Internecie będą bowiem zobligowani do wprowadzenia specjalnych filtrów w celu uniknięcia grożących im konsekwencji za ewentualne naruszenie praw autorskich. Nie tylko uderzyłoby to znów w najmniejsze podmioty, ale jest to sprzeczne z Kartą Praw Podstawowych poprzez utrudnianie prowadzenia własnego biznesu, jak również ograniczenie wolności słowa samym konsumentom. Można bowiem z góry założyć, że nadmierna ostrożność wydawców skutkowałaby wręcz cenzurą. Jest to sprzeczne z ideą Unii Europejskiej, która miała być otwarta dla obywateli i której jednym z podstawowych założeń był rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki i kultury.

Zwracamy się do polskich eurodeputowanych o wzięcie pod uwagę powyższych argumentów, które są w interesie zarówno polskiego, jak i całego europejskiego społeczeństwa, podczas głosowania nad Dyrektywą w Parlamencie Europejskim.

<< Aktualności

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij